10 marca 2014

Działalność Środowiskowego Centrum Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze.

lampkaŚrodowiskowe Centrum Doradztwa Zawodowego powstało na bazie Szkolnego Ośrodka Kariery, który zaistniał w Zespole Szkół Ekonomicznych w 2005 roku dzięki wygranemu Grantowi w ramach konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W 2007 roku opracowany został nowatorski program i SZOK przekształcił się w Środowiskowe Centrum Doradztwa Zawodowego. Zwiększył się wówczas zakres usług doradców zawodowych, a odbiorcami stali się uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Zielonej Górze oraz okolic.

 

CELE DZIAŁANIA: przygotowanie uczniów na różnych poziomach kształcenia do samodzielnego planowania swojej drogi edukacyjno-zawodowej, wyposażenie uczniów, rodziców oraz nauczycieli w wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego, zmian w szkolnictwie zawodowym, rekrutacji do szkół, możliwości kształcenia. Promocja szkolnictwa technicznego i zawodowego. Doskonalenie i rozwijanie u rodziców umiejętności wspierania dziecka w wyborze szkoły oraz zawodu.

OPIS DZIAŁANIA: projekt działalności Środowiskowego Centrum Doradztwa Zawodowego w naszej szkole utworzyliśmy biorąc za punkt wyjścia potrzeby uczniów. Rozmawiając na co dzień z młodzieżą, widzimy ich rozterki i wątpliwości dotyczące tego jak widzą swoją przyszłość, swoje wejście na rynek pracy, swój rozwój zawodowy. Wyraźnym odczuciem jest ogromna potrzeba młodzieży, aby wyposażyć ich w wiedzę na temat indywidualnych predyspozycji, specyfiki rynku pracy, zawodów przyszłości, oferty edukacyjnej. Uczniowie chcą rozwijać umiejętności związane z samodzielnym planowaniem swojej drogi edukacyjno-zawodowejReakcją na te potrzeby jest szeroki wachlarz usług, które szkolni doradcy zawodowi realizują. Są to: zajęcia warsztatowe z przedszkolakami i uczniami szkół podstawowych na temat świata zawodów, zajęcia warsztatowe dla uczniów klas III gimnazjów na temat świadomego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej (określanie predyspozycji, rekrutacja, możliwości kształcenia), lekcje zawodoznawcze dla klas II gimnazjów, porady indywidualne z autodiagnozą preferencji zawodowych.

 

Ważnym elementem pracy doradców są działania na rzecz rodziców. Cieszy nas fakt, że rodzice są coraz bardziej zainteresowani ofertą Centrum. Korzystają z porad indywidualnych z dzieckiem, podczas których poznają predyspozycje dziecka i ewentualne kierunki kształcenia, wymagania rynku pracy, zasady rekrutacji. Biorą udział w spotkaniach grupowych, gdzie dowiadują się jak wygląda kształcenie w szkołach technicznych i zawodowych, poznają szczegółowo ofertę zielonogórskich szkół. Doradca pełni dyżur także w godzinach popołudniowych, aby każdy rodzic mógł skorzystać z tej formy wsparcia. Z myślą o rodzicach organizowany jest Dzień Otwarty Centrum, w którym porady doradców zawodowych udzielane są wszystkim zainteresowanym w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych.

Szeroka działalność Środowiskowego Centrum Doradztwa Zawodowego wiąże się ze współpracą z wieloma instytucjami takimi jak:

 1. WUP i PUP w Zielonej Górze.
 2. Lubuska Wojewódzka Komenda OHP.
 3. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.
 4. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
  w Zielonej Górze.
 5. Biuro Karier przy Uniwersytecie Zielonogórskim.
 6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  w Zielonej Górze.
 7. Agencje Pracy Tymczasowej.
 8. Gimnazja z terenu Zielonej Góry i okolic.
 9. Urząd Miasta – Wydział Oświaty i Spraw Społecznych.
 10. Lubuskie Kuratorium Oświaty.

UZYSKANE EFEKTY:

 • Uczniowie i rodzice mają zapewniony łatwy i bezpłatny, profesjonalny dostęp do porad doradców zawodowych.
 • Młodzież uzyskuje informacje o szkołach, zawodach, lokalnym rynku pracy, rekrutacji.
 • Młodzież podejmuje trafne decyzje edukacyjne
  i zawodowe.
 • Rodzice i uczniowie mają wiedzę na temat specyfiki kształcenia w szkołach technicznych i zawodowych.
 • Rodzice znają zasady wspierania dziecka w planowaniu drogi edukacyjno- zawodowej.

Kontakt: szkolni doradcy zawodowi Agnieszka Czajka, Anna Przemyślańska, Marta Macała,
tel 68 454 45 65, 66, 50. Środowiskowe Centrum Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze przy ul Długiej 5.