20 sierpnia 2018

Nabór ofert na II otwarty konkurs w ramach Projektu edukacyjnego „Godność, wolność, niepodległość”

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego obejmującego zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu poezji: „Myśmy wciąż do Niepodległej szli.” oraz quizu wiedzy o Niepodległej. Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Zarówno konkurs, jak i quiz mają kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie uczniów, wychowanków, nauczycieli i rodziców przez włączanie ich we wspólne świętowanie obchodów 100-lecia polskiej niepodległości.

Termin składania ofert upływa 28 sierpnia 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej i dostępne pod linkiem:

https://bip.men.gov.pl/strony/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-obejmujacego-zorganizowanie-i-przeprowadzenie-konkursu-poezji-mysmy-wciaz-do-niepodleglej-szli-oraz-quizu-wiedzy-o-ni.html