19 marca 2020

Przedłużone terminy składania wniosków w programie Erasmus+ i Europejskim Korpusie Solidarności

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje o kolejnych zmianach w terminach składania wniosków w ramach programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.

 

Oficjalny termin wnioskowania Nowy termin wnioskowania
Erasmus+
Akcja 1
Mobilność osób w dziedzinie młodzieży 30 kwietnia 2020 r. 7 maja 2020 r.
Akcja 2
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży 30 kwietnia 2020 r. 7 maja 2020 r.
Akcja 3
Projekty w zakresie dialogu z młodzieżą 30 kwietnia 2020 r. 7 maja 2020 r.
Sport
Współpraca partnerska 2 kwietnia 2020 r. 21 kwietnia 2020 r.
Współpraca partnerska na mniejszą skalę 2 kwietnia 2020 r. 21 kwietnia 2020 r.
Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe 2 kwietnia 2020 r. 21 kwietnia 2020 r.
Europejski Korpus Solidarności
Wolontariat 30 kwietnia 2020 r. 7 maja 2020 r.
Staże i miejsca pracy 30 kwietnia 2020 r. 7 maja 2020 r.

Obowiązujące terminy znajdują się na stronach erasmusplus.org.pl i eks.org.pl

Jednocześnie informujemy, że strony internetowe zarówno FRSE, jak i Komisji Europejskiej, i EACEA są na bieżąco aktualizowane w celu dostarczenia wszystkich niezbędnych informacji.