30 czerwca 2015

Ankiety dotycząca funkcjonowania świetlic w szkołach podstawowych

men2Szanowni PaństDyrektorzy szkół podstawowych,

przekazujemy w załączeniu list Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej, Minister Edukacji Narodowej, która zwróciła się do dyrektorów publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej funkcjonowania świetlic w ich szkołach.

 

Aby wypełniać ankietę, dyrektorzy szkół logują się do portalu SIO:  https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa/.

Wypełnione ankiety znajdują się na mapie szkół: http://6latki.men.gov.pl/index.php/mapa-szkol .

Załączniki:

List Pani Minister.pdf

Ankieta.docx