19 stycznia 2018

II Międzynarodowy, IV Ogólnopolski Konkurs Literacki HUBAL

sp2biskupiecSzkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów do wzięcia udziału w „II Międzynarodowym, IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Hubal”. Zadaniem uczestników jest napisanie pracy konkursowej w dowolnej formie poetyckiej lub prozatorskiej inspirowanej biografią mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal”.

Konkurs literacki ma na celu rozwijanie uzdolnień literackich i rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży, zapoznanie dzieci i młodzieży z postacią majora H. Dobrzańskiego pseud. „Hubal”, propagowanie czytelnictwa (realizacja 1 priorytetu Ministra Edukacji Narodowej), kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, a także budzenie szacunku dla dokonań minionych pokoleń.

Termin nadsyłania prac mija 30 marca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
•    Szkoła podstawowa 6 – 9 lat
•    Szkoła podstawowa 10 – 13 lat
•   Szkoła Podstawowa klasa VII i  gimnazjum 14 – 16 lat
Finał konkursu z udziałem laureatów i rozdaniem nagród nastąpi 20 kwietnia 2018 roku na uroczystym apelu w kościele bł. Karoliny w Biskupcu.

Regulamin konkursu dostępny tutaj