26 lutego 2019

Etapy wojewódzkie olimpiady i konkursu Losy żołnierza … 2018/2019

Proszę Państwa o zwrócenie uwagi na fakt, że etapy wojewódzkie konkursu i olimpiady przeprowadzone zostaną w różnych terminach i różnych miejscach.

1. Etap wojewódzki olimpiady odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wlkp., 7 marca 2019 r. o godzinie 11:00.  Wykaz zakwalifikowanych uczniów.

2. Etap wojewódzki konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi, ul. Zamenhofa 2a, 66-400 Gorzów Wlkp. 28 marca 2019 r. o godzinie 11:00. Wyniki etapu rejonowego z kwalifikacją do etapu wojewódzkiego.

3. Pierwsza część zawodów finałowych olimpiady odbędzie się w miejscu organizacji etapu wojewódzkiego konkursu tj. w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi, ul. Zamenhofa 2a, 66-400 Gorzów Wlkp. 28 marca 2019 r. o godzinie 11:00.

Skład komisji olimpiady i konkursu:
1) Jerzy Dutkiewicz (nauczyciel historii/doradca metodyczny) – przewodniczący;
2) Jolanta Stępkowska (nauczyciel historii/doradca metodyczny) – członek;
3) Julian Szambelan (przedstawiciel Lubuskiego Kuratora Oświaty) – członek.