18 lutego 2020

Etap wojewódzki Olimpiady Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 2019/2020

Etap wojewódzki olimpiady odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wlkp., 5 marca 2020 r. o godzinie 11:00. Wykaz zakwalifikowanych uczniów:

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano wszystkich uczniów, którzy w etapie rejonowym uzyskali 120 punktów.

1. Kacper Czahajda,
2. Jan Romanowicz,
3. Konrad Zaleski,
4. Gabriel Dołęga,
5. Aleks Madzelan,
6. Marcel Kaczmarczyk,
7. Jan Gryczko,
8. Jakub Gryczko,
9. Michał Möglin,
10. Marcel Klinkiewicz,
11. Szymon Grzybiak.

Zawody okręgowe (wojewódzkie – II stopnia) składają się z części pisemnej i ustnej.

Część pisemna (120 min) polega na rozwiązaniu zadań w formie pisemnego testu z pytaniami zamkniętymi wielokrotnego wyboru oraz pytaniami otwartymi, które mogą mieć charakter interpretacji źródeł historycznych czy omówienia wybranych zagadnień. Obejmują one blok zmienny (75% punktów) oraz blok stały (25% punktów) programu Olimpiady.

W części ustnej (20 min) uczniowie odpowiadają na dwa pytania problemowe przygotowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, obejmujące blok zmienny oraz blok stały programu Olimpiady.

Wyniki części pisemnej i ustnej stanowią odpowiednio 70% i 30% ostatecznego wyniku punktowego.

Komisje Okręgowe kwalifikują do I części zawodów centralnych (III stopnia) wszystkich uczniów, którzy uzyskali przynajmniej 60% możliwych do uzyskania punktów z części pisemnej oraz przynajmniej 60 % z części ustnej.