Kategoria: 2. WYDARZENIA W SZKOŁACH/PLACÓWKACH

23 maja 2018

Biało – czerwony maj w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Jeninie

W naszym przedszkolu przygotowania do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęliśmy w styczniu.

W ramach innowacji pedagogicznej dzieci z grupy „Wiewiórki” uczyły się ludowego tańca polskiego „Trojak”, który po raz pierwszy zatańczyły 30 kwietnia 2018r. podczas uroczystego apelu w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Korsaka w Jeninie.

3 maja 2018r. nasi mali artyści zaprezentowali się w Racławiu w spektaklu słowno-muzycznym „Ku biało-czerwonej”, przygotowanym z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej im. W. Korsaka w Jeninie. W tym dniu Wójt Gminy Bogdaniec, Krystyna Pławska, oraz Starosta Powiatu Gorzowskiego, Małgorzata Domagała, wręczyły przedszkolakom nagrody za udział w konkursie plastycznym ”Polska moja Ojczyzna”. Podczas uroczystości w Racławiu przygotowaliśmy wystawę prac plastycznych. Uczestnicy otrzymali biało-czerwone kokardy wykonane przez naszych przedszkolaków.

26 maja 2018 r., w nawiązaniu do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, z zaprzyjaźnionym Przedszkolem z Bogdańca, Radą Sołecka wsi Jenin, Stowarzyszeniem „Nasze Katy”, organizujemy Powiatowy Dzień Rodziny, podczas którego nie zabraknie biało-czerwonych elementów.

 

Ewa Drozd, dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie

9 maja 2018

Być wiernym Ojczyźnie mej

Szkoła Podstawowa w Lipkach wpisuje się w obchody roku Stulecia Niepodległości. 26 kwietnia 2018 r. odbyła się uroczystość pod hasłem „Być wiernym Ojczyźnie mej…”. Słowa te zaczerpnięto z Roty Przysięgi AK. Poświęcona byłą pamięci tych, którym wolność zawdzięczamy i przypominająca młodemu pokoleniu drogę Polaków do wolności.

 

Tego samego dnia, na cmentarzu w Lipkach Wielkich, Wójt Gminy Santok, Lubuski Kurator Oświaty i Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonali odsłonięcia nagrobka wraz z tablicą pamiątkową, na grobie Mariana Jaworskiego ps „AS” – żołnierza Rzeczpospolitej Polskiej, obrońcy Warszawy, żołnierza AK, odznaczonego Krzyżem Walecznych, który po wojnie mieszkał w Lipkach Wielkich i do śmierci w 1989 roku był inwigilowany prze służby bezpieczeństwa.  Uroczystości odbywały się w asyście pododdziału Kompanii Kadetów imienia Zesłańców Sybiru, zgodnie z ceremoniałem wojskowym.

Więcej: zslw.edupage.org

Ferdynand Sańko,

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich

23 kwietnia 2018

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z cyklu „Spacerkiem po Gorzowie”

24 maja br. w Szkole Podstawowej  nr 4 w Gorzowie Wlkp. odbędzie się jubileuszowy, dziesiąty konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z cyklu „Spacerkiem po Gorzowie”.

Tegoroczna edycja, zatytułowana  Moja Niepodległa, skierowana jest do uczniów województw lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Patronat nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Lubuski Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Więcej: https://sp4-gorzow.edupage.org/

23 kwietnia 2018

„POLSKA ODRODZONA – INSPIRACJE LITERACKIE” – biblioteka szkolna SOSW w Słubicach

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości biblioteka szkolna SOSW w Słubicach aktywnie włączyła się do uczczenia NIEPODLEGŁEJ. W związku z powyższym opracowałam i wdrażam autorski projekt edukacyjny (roczny) pt. „POLSKA ODRODZONA – INSPIRACJE LITERACKIE” – pozyskując sponsorów na jego realizację. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów ośrodka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym  (szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej oraz dzieci

z oddziałów przedszkolnych).  Projekt ma charakter integracyjny  – zakłada ścisłą współpracę z nauczycielami macierzystej placówki oraz ze środowiskiem lokalnym: szkołami ogólnodostępnymi, instytucjami samorządowymi

i kulturalnymi Słubic.

Celem projektu jest rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych uczniów, których inspiracją jest literatura historyczna, kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie  zainteresowań czytelniczych, profilaktyka zagrożeń cywilizacyjnych, wyrównywanie szans edukacyjnych. Ze względu na specyfikę placówki projekt realizowany jest w dwóch modułach: I – „Legendy polskie źródłem tożsamości narodowej”(dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

i uczniów kl. I-III SP),  II – „Spotkania z Historią” (dla uczniów kl. IV-VII SP, gimnazjum oraz szkoły zawodowej i przysposabiającej do pracy).

W ramach projektu realizowane są różnorodne przedsięwzięcia kreujące modę na czytanie literatury z historią w tle, m. in. konkursy: recytatorski pt. „Patriotyzm w wierszach zaklęty”,  literacko –plastyczne „ Niedźwiedź Wojtek – Żołnierz”, „Polska w obrazach”,  pięknego czytania oraz wystawy, spotkania

ze „Świadkami Historii”, głośne czytanie wierszy i fragmentów książek przez osoby zapraszane do biblioteki, w tym władze samorządowe, nauczycieli historii ze szkół ogólnodostępnych, instruktorów harcerstwa  – w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, której jestem liderem. Projekt został pomyślany jako sposób przekazania wiedzy  umiejętności  alternatywnie do klasowo-lekcyjnego modelu kształcenia.

 

Maria Wałach, nauczyciel SOSW w Słubicach

23 kwietnia 2018

10 listopada 2017 r. w Przedszkolu Samorządowym nr 2 „Pinokio” w Słubicach odbyły się uroczyste obchody Dnia Niepodległości.

Podczas apelu wystąpił Tomasz Kukiel – sześciolatek z grupy „Żabki”, który pod kierunkiem brata uczęszczającego do Szkoły Podstawowej w Słubicach, przygotował pieśń patriotyczną pt. „Dziewczyna z granatem”.

Chłopiec sam poprosił nas, podczas przygotowywania uroczystości, czy może zaśpiewać „swoją piosenkę”. Po jego występie wszystkim popłynęły z oczu łzy.

Link: dla osób posiadających konto FB

https://www.facebook.com/search/top/?q=nasze%20slubice%20pl%20%2F%20www.slubickie.info%20dziewczyna ,
https://www.youtube.com/watch?v=irHO2_1Yufo
Przedszkole Samorządowe nr 2 „Pinokio” w Słubicach przystąpiło do Ogólnopolskiego Konkursu „Przedszkole Młodych Patriotów”.

Celem konkursu jest krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Koordynatorem w placówce jest pani Katarzyna Bartosz, która przygotowała harmonogram imprez i uroczystości związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wydarzeniem, realizowanym w ramach konkursu, to „Dzień Flagi”, który odbędzie się 27 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie Przedszkole Młodych Patriotów można znaleźć: http://szkola-patriotow.pl/przedszkole/konkurs/

Małgorzata Tomala – dyrektor PS nr 2 „Pinokio” w Słubicach

23 kwietnia 2018

Przedszkole Miejskie nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim pamięta…

Pamiętamy o tym, że dzisiaj mamy wolną i niepodległą Polskę. Polskę, o którą walczyły pokolenia oddając w tej walce częstokroć wartość najcenniejszą – swoje życie. Obchody 11 listopada to właśnie nasz szacunek dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów, to nasz hołd składany w postaci pamięci czasu minionego. To nasz moralny obowiązek jako Polaków i jako ludzi szanujących wolność narodów.

Nasza placówka przez cały rok szkolny 2017/18 podejmuje działania związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jedną z form był ogólnopolski konkurs plastyczny pt. ,,Polska oczami przedszkolaka”. Zorganizowanie konkursu miało na celu rozwijanie wśród dzieci ciekawości związanej z ojczyzną, jej historią, zwyczajami, tradycją i tożsamością narodową. Skierowany był do dzieci 5 i 6-letnich. Na konkurs wpłynęły 52  prace z całej Polski. Wystawa pokonkursowa prac znajdowała się w naszym przedszkolu.

Link do strony http://pm4-gorzow.pl/?p=13660

„Mały Patriota” – pod taką nazwą dnia 09 listopada 2017 r. w naszym przedszkolu odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości.

Piękny nastrój, biało-czerwone kotyliony na odświętnych strojach przedszkolaków i wychowawców. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia flagi państwowej oraz odśpiewania hymnu państwowego z zachowaniem właściwej postawy. Dzieci z dumą recytowały patriotyczne wiersze i śpiewały piosenki.

Głównym celem spotkania było rozwijanie w dzieciach poczucia przynależności narodowej, poszerzanie wiedzy na temat własnej ojczyzny, rozumienie doniosłości świąt państwowych oraz wydarzeń historycznych z nimi związanych a także uwrażliwienie na piękno poezji i pieśni patriotycznych.

Podczas akademii wszystkie dzieci mogły dowiedzieć się, czym jest Narodowe Święto Niepodległości. Zachwyt i zdziwienie dzieci wywołała wizyta gościa specjalnego – kombatanta Zbigniewa Szafkowskiego. Przedszkolaki miały możliwość obejrzenia i przymierzenia czapek wojskowych, które przywiózł nasz gość. Ten dzień z pewnością na długo zapadnie przedszkolakom w pamięci. Uroczystość była wspaniałą lekcją historii dla wszystkich.

Poeta, Zbigniew Jerzyna, napisał:
„To, co przeżyło jedno pokolenie,
Drugie przerabia w sercu i pamięci
I tak pochodem idą cienie.. cienie…
Aż się następne znów na krew poświęci!”

Pamiętamy o tym, że dzisiaj mamy wolną i niepodległą Polskę. Polskę, o którą walczyły pokolenia oddając w tej walce częstokroć wartość najcenniejszą – swoje życie. Obchody 11 listopada to właśnie nasz szacunek dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów, to nasz hołd składany w postaci pamięci czasu minionego. To nasz moralny obowiązek jako Polaków i jako ludzi szanujących wolność narodów.

Link do strony http://pm4-gorzow.pl/?p=14570