23 kwietnia 2018

„POLSKA ODRODZONA – INSPIRACJE LITERACKIE” – biblioteka szkolna SOSW w Słubicach

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości biblioteka szkolna SOSW w Słubicach aktywnie włączyła się do uczczenia NIEPODLEGŁEJ. W związku z powyższym opracowałam i wdrażam autorski projekt edukacyjny (roczny) pt. „POLSKA ODRODZONA – INSPIRACJE LITERACKIE” – pozyskując sponsorów na jego realizację. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów ośrodka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym  (szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej oraz dzieci

z oddziałów przedszkolnych).  Projekt ma charakter integracyjny  – zakłada ścisłą współpracę z nauczycielami macierzystej placówki oraz ze środowiskiem lokalnym: szkołami ogólnodostępnymi, instytucjami samorządowymi

i kulturalnymi Słubic.

Celem projektu jest rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych uczniów, których inspiracją jest literatura historyczna, kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie  zainteresowań czytelniczych, profilaktyka zagrożeń cywilizacyjnych, wyrównywanie szans edukacyjnych. Ze względu na specyfikę placówki projekt realizowany jest w dwóch modułach: I – „Legendy polskie źródłem tożsamości narodowej”(dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

i uczniów kl. I-III SP),  II – „Spotkania z Historią” (dla uczniów kl. IV-VII SP, gimnazjum oraz szkoły zawodowej i przysposabiającej do pracy).

W ramach projektu realizowane są różnorodne przedsięwzięcia kreujące modę na czytanie literatury z historią w tle, m. in. konkursy: recytatorski pt. „Patriotyzm w wierszach zaklęty”,  literacko –plastyczne „ Niedźwiedź Wojtek – Żołnierz”, „Polska w obrazach”,  pięknego czytania oraz wystawy, spotkania

ze „Świadkami Historii”, głośne czytanie wierszy i fragmentów książek przez osoby zapraszane do biblioteki, w tym władze samorządowe, nauczycieli historii ze szkół ogólnodostępnych, instruktorów harcerstwa  – w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, której jestem liderem. Projekt został pomyślany jako sposób przekazania wiedzy  umiejętności  alternatywnie do klasowo-lekcyjnego modelu kształcenia.

 

Maria Wałach, nauczyciel SOSW w Słubicach