23 kwietnia 2018

Przedszkole Miejskie nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim pamięta…

Pamiętamy o tym, że dzisiaj mamy wolną i niepodległą Polskę. Polskę, o którą walczyły pokolenia oddając w tej walce częstokroć wartość najcenniejszą – swoje życie. Obchody 11 listopada to właśnie nasz szacunek dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów, to nasz hołd składany w postaci pamięci czasu minionego. To nasz moralny obowiązek jako Polaków i jako ludzi szanujących wolność narodów.

Nasza placówka przez cały rok szkolny 2017/18 podejmuje działania związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jedną z form był ogólnopolski konkurs plastyczny pt. ,,Polska oczami przedszkolaka”. Zorganizowanie konkursu miało na celu rozwijanie wśród dzieci ciekawości związanej z ojczyzną, jej historią, zwyczajami, tradycją i tożsamością narodową. Skierowany był do dzieci 5 i 6-letnich. Na konkurs wpłynęły 52  prace z całej Polski. Wystawa pokonkursowa prac znajdowała się w naszym przedszkolu.

Link do strony http://pm4-gorzow.pl/?p=13660

„Mały Patriota” – pod taką nazwą dnia 09 listopada 2017 r. w naszym przedszkolu odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości.

Piękny nastrój, biało-czerwone kotyliony na odświętnych strojach przedszkolaków i wychowawców. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia flagi państwowej oraz odśpiewania hymnu państwowego z zachowaniem właściwej postawy. Dzieci z dumą recytowały patriotyczne wiersze i śpiewały piosenki.

Głównym celem spotkania było rozwijanie w dzieciach poczucia przynależności narodowej, poszerzanie wiedzy na temat własnej ojczyzny, rozumienie doniosłości świąt państwowych oraz wydarzeń historycznych z nimi związanych a także uwrażliwienie na piękno poezji i pieśni patriotycznych.

Podczas akademii wszystkie dzieci mogły dowiedzieć się, czym jest Narodowe Święto Niepodległości. Zachwyt i zdziwienie dzieci wywołała wizyta gościa specjalnego – kombatanta Zbigniewa Szafkowskiego. Przedszkolaki miały możliwość obejrzenia i przymierzenia czapek wojskowych, które przywiózł nasz gość. Ten dzień z pewnością na długo zapadnie przedszkolakom w pamięci. Uroczystość była wspaniałą lekcją historii dla wszystkich.

Poeta, Zbigniew Jerzyna, napisał:
„To, co przeżyło jedno pokolenie,
Drugie przerabia w sercu i pamięci
I tak pochodem idą cienie.. cienie…
Aż się następne znów na krew poświęci!”

Pamiętamy o tym, że dzisiaj mamy wolną i niepodległą Polskę. Polskę, o którą walczyły pokolenia oddając w tej walce częstokroć wartość najcenniejszą – swoje życie. Obchody 11 listopada to właśnie nasz szacunek dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów, to nasz hołd składany w postaci pamięci czasu minionego. To nasz moralny obowiązek jako Polaków i jako ludzi szanujących wolność narodów.

Link do strony http://pm4-gorzow.pl/?p=14570