4 września 2020

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny skierowali list do dyrektorów dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust. Załącznikiem do listu są wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z pojazdów transportu zbiorowego.

Załączniki

List do dyrektorów
Data: 2020-09-04, rozmiar: 497 KB
Wytyczne dotyczące transportu publicznego
Data: 2020-09-04, rozmiar: 226 KB
Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej
Data: 2020-09-04, rozmiar: 156 KB