4 września 2020

Nabór do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Informujemy, iż 1 września 2020 r. FRSE uruchomiła III nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Skierowany jest on do uczniów polskich szkół publicznych i niepublicznych od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej. Umożliwia wyjazdy grup młodzieży wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej, gdzie wraz z uczniami szkoły goszczącej realizują przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu podstawy programowej w celu wzmocnienia kompetencji kluczowych.

Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych upływa 30 listopada 2020 r. o godz. 23.59.

Szczegółowe informacje, w tym zasady naboru oraz przewodnik dla wnioskodawców dostępne są na stronie projektu.