22 grudnia 2016

ARS, czyli jak dbać o miłość?

inspeckcja sanitarna gorzowW imieniu Głównego Inspektoratu Sanitarnego zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do udziału w IV edycji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Program realizowany jest w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinasowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

Partnerami projektu są Instytut Medycyny Wsi, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Program ten koncentruje się na profilaktyce używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze) i jest pierwszym tego typu programem w Polsce.

Dotychczas zrealizowano III edycje programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, które objęły zasięgiem 55 % (3310) szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, a wzięło w nim udział 372 026 uczniów (75%). Program jest wysoko oceniany zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli oraz rodziców. Z przeprowadzanych ewaluacji programu wynika, iż uczniowie niezwykle chętnie uczestniczą w zajęciach, a treści zajęć są dla nich zrozumiałe. Uczestnicy programu uważają, iż jest on bardzo ważny i należy realizować go we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych.

Każda szkoła przystępująca do programu, otrzymuje specjalny pakiet materiałów edukacyjnych: teczkę, która zawiera m.in. podręcznik autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, ulotki informacyjne dla uczniów i rodziców. Materiały pomocnicze, które były dystrybuowane do szkół w ramach programu, w opinii nauczycieli i pedagogów prowadzących zajęcia z uczniami stanowią ważny czynnik wspomagający realizację programu.

Dodatkowo, młodzież, nauczycieli i koordynatorzy programu mogą korzystać z platformy e-learningowej www.zdrowieeciazy.pl, na której znajduje się wiele ciekawych informacji oraz szkoleń i kursów z ww. tematyki. Platforma to wielofunkcyjny portal internetowy, opracowany i zarządzany przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie. Dla młodzieży stworzono również stronę internetową www.e-stawiamnazdrowie.pl, na której można nie tylko znaleźć informacje dotyczące szkodliwości środków psychoaktywnych, ale również zadać pytanie ekspertowi i uzyskać pomoc.

Na platformie znajdują się istotne informacje z zakresu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przez młodzież.

Zachęcamy dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w programie „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, a nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do rejestrowania się na platformie e-learningowej.