3 stycznia 2017

Program „Szkolny Klub Sportowy”

ministerstwo sportu i turystykiSzanowni Państwo,

W 2017 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpocznie program „Szkolny Klub Sportowy”, działanie systemowe skierowane do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

 

W założeniach, program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

 

Program SKS polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni, w okresie od 2 stycznia do 15 grudnia 2017 r., systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Założono przeprowadzenie w okresie realizacji programu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy. Szacuje się, że w ramach realizacji programu zostanie utworzonych ponad 14 tysięcy grup ćwiczebnych w ponad 7,5 tysiącach szkół we wszystkich gminach w Polsce. Liczba uczestników programu powinna przekroczyć 350 tysięcy uczniów.

 

W chwili obecnej, w drodze postępowania konkursowego, trwa wyłanianie operatorów koordynujących realizację zadania na poziomie krajowym oraz na poziomie wojewódzkim, do których zainteresowane szkoły składać będą bezpośrednio wnioski o dofinansowanie na realizację zadania SKS.

 

Szczegółowe informacje o zadaniu „Szkolny Klub Sportowy”, zamieszczono na stronie www.msport.gov.pl w zakładce Konkursy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.