1 sierpnia 2017

73 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

 

Dyrektorzy szkół, Nauczyciele,
Rodzice i Uczniowie

W dniu dzisiejszym przypada 73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Walka zbrojna przeciw okupantowi niemieckiemu została podjęta w Warszawie przez oddziały Armii Krajowej w ramach planu Burza. Stolica przez 63 dni swoją krwią dała lekcje hierarchii wartości: patriotyzmu, ducha niepodległości, honoru Polaków.

Zapraszam wszystkich, aby przyłączyli się do uczczenia rocznicy i kontynuowania wartości ponadczasowych. Zachęcam młodzież, wychowawców i nauczycieli do chwili zadumy o godzinie 17.00, gdy syreny przypomną nam godzinę „W” – moment rozpoczęcia niepodległościowego zrywu mieszkańców stolicy. Zatrzymajmy się wtedy i pomyślmy o wydarzeniach sprzed 73 lat. Minutą ciszy  uczcijmy ofiary bohaterskiej walki o wolność Polaków.

Proszę o udział w uroczystych obchodach rocznicy organizowanych na terenie województwa lubuskiego.

Lubuski Kurator Oświaty
Ewa Rawa