18 września 2019

Szanowni Państwo

Wraz z nowym rokiem szkolnym ruszyła kolejna edycja Olimpiady Artystycznej – konkursu finansowanego z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Olimpiada Artystyczna to ogólnopolski trójstopniowy konkurs adresowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy wybierają jedną z dwóch sekcji: historii sztuki lub historii muzyki. Zdobycie tytułu laureata lub finalisty zwalnia z egzaminu maturalnego z historii sztuki lub historii muzyki i uprawnia do licznych ulg w postępowaniach kwalifikacyjnych na studia wyższe. Niezależnie od wyników konkursu Olimpiada Artystyczna to bardzo wzbogacające doświadczenie dla wszystkich jej uczestników, okazja do poszerzenia wiedzy i możliwość poznania wybitnych przedstawicieli świata nauki.

Wszystkie informacje dotyczące 44. edycji Olimpiady Artystycznej umieszczone są na stronie: www.olimpiada-artystyczna.pl.  

Załączniki

plakat
Data: 2019-09-18, rozmiar: 818 KB
terminarz
Data: 2019-09-18, rozmiar: 162 KB