8 marca 2021

„230 lat polskiego patriotyzmu – gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”. Start pierwszego konkursu: „Poeta płonącej Warszawy”

By uczcić tegoroczne obchody 230 lat polskiego patriotyzmu Lubuski Urząd Wojewódzki organizuje konkursy o tematyce patriotycznej „230 lat polskiego patriotyzmu – gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”.

W imieniu Wojewody Lubuskiego zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym z czterech konkursów organizowanych w ramach niniejszego przedsięwzięcia.

Start pierwszego konkursu 

Pierwszy konkurs pn. „Poeta płonącej Warszawy” upamiętnia 100. rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Jego przedmiotem jest wykonanie gazetki lub infografiki przedstawiającej życie i twórczość poety składającej się maksymalnie z czterech stron formatu A4, a następnie przesłanie jej w formacie .pdf na adres e-mail 230latpatriotyzmu@lubuskie.uw.gov.pl do 21.05.2021r.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych na terenie województwa lubuskiego.

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego, którą należy przesłać na podany adres e-mail wraz z pracą konkursową.

Komisja Konkursowa konkursu graficznego pn. „Poeta płonącej Warszawy” dokona oceny oparciu o subiektywne kryteria i odczucia estetyczne nadesłanych prac i nagrodzi trzy najlepsze prace w dwóch kategoriach: klasy 6-8 szkół podstawowych oraz klasy szkół ponadpodstawowych.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na stronie Organizatora w serwisie Facebook. Szczegóły konkursu znajdują się w załączonym poniżej regulaminie.

Załączniki