28 lutego 2023

Zarządzenie Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024

Załączniki

zarzadzenie
Data: 2023-02-28, rozmiar: 2 MB
wykaz zawodow wiedzy
Data: 2023-11-06, rozmiar: 742 KB