7 marca 2023

Wyniki zawodów okręgowych II stopnia Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

Komisja Egzaminacyjna zawodów okręgowych II stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” 2022/2023 ustaliła następujące wyniki:

Lp. Imię i Nazwisko Ucznia

Szkoła, nauczyciel

Test

punkty

Odp. ustna

Punkty razem

Zakwalifikowani do zawodów III stopnia, którzy zdobyli minimum 60% punktów z testu i minimum 60% z odpowiedzi ustnej.
1. Kacper Czahajda ZSOiE Lubsko,  Bartosz Łapa 206 105 311
2. Fabian Jurski III Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp., Janusz Hwozdyk 192 110 302
3. Szymon Gajda Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach, Marcin Kuros 203 95 298
4. Konrad Karwatowicz IV Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp., Małgorzata Janus-Greszczuk 183 115 298
5. Gabriel Dołęga I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp., Paweł Szafrański 174 105 279
6. Mieszko Słopecki I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp., Paweł Szafrański 197 75 272
Pozostali uczniowie
7. Marcin Makarowski I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Obcojęzycznymi we Wschowie, Piotr Sobański 162 95 257
8. Wiktor Fabijaniak II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp., Jarosław Musiał 148 95 243
9. Eryk Popławski ZSOiE Lubsko, Bartosz Łapa 138 80 218