7 marca 2023

Miejsce organizacji III etapu (ponadwojewódzkiego) Konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 2022/2023

III etap (ponadwojewódzki) Konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 2022/2023 odbędzie się 16 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze (ul.Francuska 10) o godzinie 11:00. Test trwa 90 minut.