21 maja 2021

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 2021

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa lubuskiego
w 2021 roku.

Na ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa lubuskiego w 2021 roku, wpłynęły 102 oferty. W terminie składania ofert wycofano z udziału w otwartym konkursie 13 ofert. Po dokonaniu analizy stwierdzono, że 35 ofert nie spełnia wymogów formalnych lub merytorycznych. Natomiast 54 oferty, które spełniały wymagania formalne i merytoryczne, uzyskały minimalny próg 28 pkt. Dofinansowanie przyznano 54 ofertom w całości.

Wykaz ofert dofinansowanych znajduje się w załączniku poniżej.

Informuję, iż podmioty, którym została przyznana dotacja, będą zobowiązane do zawarcia umowy, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, obowiązujących w czasie trwania epidemii koronawirusa.

Miejsce i terminy podpisywania umów zostaną ogłoszone do 02.06.2021 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, dlatego proszę śledzić jej treść.

Przypominam o obowiązku dokonania rejestracji wypoczynku w bazie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zaświadczenie o zgłoszeniu  wypoczynku organizator wypoczynku zobowiązany jest dostarczyć po ogłoszeniu wyników konkursu, nie później jednak, niż do momentu podpisania umowy (zgodnie z § 9 ust. 2 ogłoszenia otwartego konkursu ofert).

Załączniki

Oferty dofinansowane
Data: 2021-05-21, rozmiar: 396 KB