24 sierpnia 2018

Warunki i sposoby organizowania krajoznawstwa i turystyki.

2 czerwca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055).

W stosunku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516, z późn. zm.), które wciąż obowiązuje w dotychczasowych gimnazjach, trzyletnich liceach ogólnokształcących i czteroletnich technikach, rozporządzenie wprowadza zmiany o charakterze dostosowującym do nowej struktury szkół oraz porządkującym, w tym związane z terminologią przyjętą w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Ponadto wprowadzone zmiany dotyczą m.in. wymagań w stosunku do osoby pełniącej funkcję kierownika oraz opiekuna wycieczki. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie przy organizacji krajoznawstwa i turystyki w przedszkolach, szkołach i placówkach funkcjonujących w ramach nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Link do nowego przepisu: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1055