12 kwietnia 2018

Organizacja szkół i przedszkoli

W dniu 10 kwietnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 4 kwietnia 2018 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, z wyjątkiem §1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. (opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 691). Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.

  1. nazw szkół i przedszkoli (§ 1 zmienianego rozporządzenia);
  2. zasad podziału oddziału w przypadku przekroczenia liczby uczniów w oddziale, po przyjęciu uczniów z obwodu szkolnego w trakcie roku szkolnego (§ 5 zmienianego rozporządzenia);
  3. arkuszy organizacji szkoły i przedszkola, w tym ich zawartości i terminów wydawania opinii (§ 17 zmienianego rozporządzenia).

Proszę wszystkich dyrektorów publicznych szkół i przedszkoli o zapoznanie się z treścią rozporządzenia i uwzględnienie zmian w przygotowywanych arkuszach organizacji jednostek na rok szkolny 2018/2019.

Załączniki