19 czerwca 2018

Sposób wykorzystywania plików cookies przez LKO

Serwisy Lubuskiego Kuratora Oświaty nie wykorzystują mechanizmów profilowania, ani nie korzystają z żadnej formy reklamy.

Nasze serwisy wykorzystują platformę Google Analitycs do zbierania informacji o odwiedzinach oraz ruchu na stronach internetowych w domenie ko-gorzow.edu.pl. W związku z tym możliwe jest otrzymanie ciasteczka od tego usługodawcy. Serwis Google Analitycs nie gromadzi takich informacji jak e-mail, imię i nazwisko, adres domowy czy inne dane osobowe, natomiast otrzymuje Twój adres IP ze względu na konieczność odnotowania zdarzenia wejścia na stronę internetową.

Dodatkowo osoby, które korzystają z mechanizmów logowania w domenie ko-gorzow.edu.pl mogą otrzymać plik cookie, w związku z koniecznością autentykacji i autoryzacji użytkownika w danym serwisie oraz przypisania mu praw dostępu.

Niektóre skrypty mogą tworzyć własne pliki cookies dla zapamiętania ustawień danej aplikacji, narzędzia, tabeli lub innej spersonalizowanej czynności, te pliki cookie mogą być interpretowane na naszych stronach lecz nie są w żaden sposób przesyłane na nasz serwer.