22 czerwca 2018

I Lubuskie Spotkanie Klas Wojskowych

W Sanktuarium Matki Bożej Rokitniańskiej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie w dniu 12 czerwca 2018 r. odbyło się I Lubuskie Spotkanie Klas Wojskowych jako duchowe przygotowanie do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizowane przez Władysława Dajczaka – Wojewodę Lubuskiego i ks. Tadeusza Lityńskiego – Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego przy współpracy z Ewą Rawą – Lubuskim Kuratorem Oświaty.

W uroczystości udział wzięli: Dyrektor Departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej Waldemar Zubek, przedstawiciel Prezydenta RP Andrzeja Dudy płk Artur Choma, dowódcy jednostek wojskowych stacjonujących na terenie województwa lubuskiego, przedstawiciele; straży granicznej, policji i straży pożarnej, dyrektorzy szkół prowadzący klasy wojskowe ich opiekunowie oraz około 300 kadetów. Podczas uroczystości podkreślona została dzięki realizacji programu w klasach wojskowych możliwość wychowawczego oddziaływania na młode pokolenie poprzez służbę dla ojczyzny. W trakcie spotkania odbyła się m.in. uroczysta msza św., katecheza, zwiedzanie muzeum diecezjalnego, prezentacja sprzętu wojskowego. Kadeci mogli zapoznać się ze sprzętem wojskowym, trenażerami, zostali poczęstowani wojskową grochówką. Dyrektorom szkół zostały wręczone certyfikaty uczestnictwa w II edycji „Pilotażowego Programu Wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” organizowanej przez Ministerstw Obrony Narodowej w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020. Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa odczytała list skierowany do uczestników spotkania od Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. Obsługę całości uroczystości zapewniali Kadeci Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. wraz z opiekunami oraz księdzem kapelanem.