13 czerwca 2011

Projekt „Nauczyciel szkoły odzieżowej w nowoczesnym przedsiębiorstwie przemysłu mody”

CORPO Sp. z o.o. zaprasza do udziału w Projekcie  „Nauczyciel szkoły odzieżowej w nowoczesnym przedsiębiorstwie przemysłu mody”.

Głównym celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji praktycznych i dydaktycznych  nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących na potrzeby branży odzieżowo – modowej.

Szczegółowe informacje o Projekcie z wykazem zawodów nim objętych oraz ankietą aplikacyjną znajdują się na stronie internetowej www.edu.corpo.pl