10 czerwca 2011

Monitoring osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2010/2011

Wzorem lat ubiegłych, doceniając pracę uczniów, nauczycieli i szkół, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. przygotuje opracowanie prezentujące osiągnięcia uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego w olimpiadach, konkursach, turniejach oraz zawodach sportowych i strzeleckich organizowanych w roku szkolnym 2010/2011 na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

Dyrektorzy szkół proszeni są o przekazanie rzetelnych informacji dotyczących osiągnięć swoich uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w terminie do 30 czerwca 2011 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: t.michalak@ko-gorzow.edu.pl.

Informacje o osiągnięciach należy podać wpisując dane do odpowiedniego arkusza w załączonym pliku osiagniecia2011.xls.

 

Należy wpisać tylko tych uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego, którzy w roku szkolnym 2010/2011:

  1. uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, tematycznej lub interdyscyplinarnej
  2. uzyskali tytuł laureata lub finalisty bądź zajęli miejsce od 1 do 10 w ogólnopolskim konkursie,
  3. uzyskali tytuł laureata lub finalisty bądź zajęli miejsce od 1 do 10 w ogólnopolskim lub wojewódzkim turnieju/konkursie organizowanym dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych,
  4. uzyskali miejsce od 1 do 20 w ogólnopolskich lub międzynarodowych zawodach sportowych, w tym strzeleckich.

 

WAŻNE!

Dane należy wpisywać wyłącznie w pliku zamieszczonym poniżej. Zestawienia przysłane w innych plikach (formatach) nie zostaną uwzględnione!

 

Opracowanie prezentujące osiągnięcia uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego w roku szkolnym 2010/2011 zostanie zamieszczone w terminie do końca sierpnia 2011 r. w na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. w zakładce: Rodzice i uczniowie > Olimpiady i turnieje