29 czerwca 2011

Projekt „Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości”

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” wraz z partnerem Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie zapraszają licea ogólnokształcące do bezpłatnego udziału w projekcie „Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości” .

Szczegółowe informacje na temat projektu, regulamin rekrutacji oraz dokumenty zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej projektu pod adresem www.oic.lublin.pl/innowacyjnemetody  lub uzyskać w Biurze Projektu, ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, tel. 81 7104635, email: justyna.tatara@oic.lublin.pl