22 marca 2011

Projekt edukacyjny „Akademia Letnia”.

Fundacja Centrum Solidarności zaprasza absolwentów szkół humanistycznych oraz nauczycieli gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych uczących historii, języka polskiego, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, etyki do bezpłatnego udziału w projekcie edukacyjnym „Akademia Letnia”.

Projekt realizowany będzie w dniach 4 – 12 lipca br. w Gdańsku lub okolicach.

 

Działalność „Akademii Letniej” zakłada promowanie różnorodnych metod aktywizujących i interdyscyplinarności w nauczaniu najnowszej historii Polski. Uczestnictwo w zajęciach ma zainspirować nauczycieli do poszukiwania nowych form i metod nauczania historii, które zainteresują młodzież, wzbudzą ciekawość i chęć pogłębiania wiedzy. Słuchacze „Akademii Letniej” uczestniczyć będą w zajęciach z zakresu historii, literatury, filmu, historii sztuki, etyki, metodyki.

Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i bezpłatne. Organizatorzy projektu zapewniają uczestnikom nieodpłatnie:

–        realizację zajęć w blokach problemowych zgodnie z harmonogramem,

–        materiały i pomoce dydaktyczne,

–        wyżywienie (3 posiłki dziennie) i zakwaterowanie, (w przypadku realizacji projektu poza Trójmiastem lub dla osób z poza Trójmiasta),

–        opiekę przewodnika turystycznego przygotowanego do realizacji aktywnego programu wycieczki historycznej dla młodzieży.

 

Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego Fundacji, drogą mailową (k.dambiec@fcs.org.pl) lub faxem (058 308-42-34).

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 maja 2011 r.

 

O wynikach rekrutacji poinformujemy 4 czerwca 2011 r.

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest otrzymanie od Fundacji Centrum Solidarności potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej www.fsc.org.pl.

 

Załączniki

Akademia  Letnia – program

Akademia Letnia – formularz zgłoszeniowy