22 września 2020

Program edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych „Ekonomia na co dzień”

Program „Ekonomia na co dzień”, prowadzony przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, jest programem edukacyjnym z zakresu edukacji finansowej i przedsiębiorczości oraz doradztwa zawodowego, skierowanym do uczniów szkół podstawowych w wieku 12 -15 lat.

Uczestnicy otrzymują bezpłatny pakiet dydaktyczny zawierający materiały dla ucznia oraz dla nauczyciela, a także dostęp do platformy edukacyjnej. Istnieje również możliwość uczestnictwa nauczycieli w bezpłatnych warsztatach przygotowujących do realizacji programu oraz udziału w stałych konsultacjach metodycznych i merytorycznych z koordynatorem programu.

 

Więcej informacji o projekcie :
https://ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl/