22 września 2020

Olimpiada Wiedzy o Prawach Ucznia

W imieniu Fundacji na rzecz Praw Ucznia informujemy, że rozpoczęły się zapisy szkół do tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia. W Olimpiadzie mogą uczestniczyć uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, a także uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

Zgłoszenia szkół trwają do 13 października 2020 r. do godziny 15:00. Etap szkolny jest planowany na 15 października br. Wszystkie dokumenty dot. Olimpiady oraz obowiązująca literatura są dostępne na jej stronie internetowej: http://prawaucznia.pl/i-edycja-olimpiady-wiedzy-o-prawach-ucznia/