29 października 2021

„Poznaj Polskę” – dodatkowe 10 mln zł na dofinansowanie do wycieczek szkolnych

Uruchomiono dodatkowy nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka „Poznaj Polskę”. Z uwagi na ogromne zainteresowanie tym programem przeznaczono kolejne 10 mln zł na dofinansowanie do wycieczek szkolnych. Nabór będzie prowadzony do wyczerpania środków finansowych. Decyduje data złożenia wniosku. Łącznie na realizację przedsięwzięcia MEiN przeznaczy w 2021 r. prawie 35 mln zł.

Informujemy, że zmienia się sposób zawierania umów i porozumień. Porozumienie lub umowę wraz z załącznikami należy złożyć za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra. Dokumenty powinny zostać opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nowe wzory umowy i porozumienia będą możliwe do wygenerowania w systemie SIO po otrzymaniu dofinasowania, Stanowią one także załączniki do komunikatu dostępnego na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske.

Więcej informacji o przedsięwzięciu na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske–dodatkowe-10-mln-zl-na-dofinansowanie-do-wycieczek-szkolnych