3 listopada 2021

Projekt „Athletics 4 Health”- ankieta

Polski Związek Lekkiej Atletyki wspólnie z krajowymi federacjami lekkiej atletyki Słowacji, Austrii, Bułgarii oraz Finlandii realizuje projekt pod nazwą „Athletics 4 Health” w ramach programu Erasmus+. Program polega m.in. na badaniu zasobów jakie posiadają szkoły podstawowe w w/w krajach. Przy współpracy z pozostałymi federacjami  zostały opracowane ankiety dotyczące podstawowych informacji o szkołach.

Efektem projektu Athletics 4 Health będzie stworzenie „Strategii zwiększania aktywności fizycznej dzieci
i młodzieży poprzez lekkoatletykę” wraz z wytycznymi dla ogólnopolskich organizacji sportowych, klubów sportowych, szkół, związków sportowych i rodziców dotyczących rozwiązań w celu zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Zebrane dane posłużą  wypracowaniu najlepszego modelu zajęć sportowych
w oparciu o lekkoatletykę dla dzieci od pierwszej do ósmej klasy szkoły podstawowej.

Kliknij – wypełnij ankietę