22 maja 2014

Pilotażowy kurs szkoleniowy dla przyszłych dyrektorów.

oreOśrodek Rozwoju Edukacji wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim  informują o rekrutacji na pilotażowy kurs szkoleniowy dla osób, które myślą w przyszłości o objęciu stanowiska dyrektora szkoły/placówki.

 

Kurs prowadzony będzie przez Uniwersytet Jagielloński w ramach testowania projektu szkoleń dla przyszłych dyrektorów szkół/placówek. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w doskonaleniu zawodowym, nakierowanym na rozwój kompetencji przywódczych (210 godzin zajęć). Ukończenie tego kursu nie daje uprawnień/kwalifikacji do objęcia stanowiska dyrektora szkoły.

 

Udział w kursie wziąć mogą wszyscy którzy są  nauczycielami szkół lub pracownikami placówek oświatowych lub menedżerami oświaty (absolwenci zarządzania w oświacie z uprawnieniami pedagogicznymi) planującymi w przyszłości objęcie stanowiska dyrektora szkoły.

 

Warunkiem przyjęcia jest przedstawienie listu motywacyjnego zawierającego uzasadnienie dotyczące udziału w kursie wraz z propozycją wykorzystania w swojej pracy umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zamieszczone zostały na stronie: http://www.przywodztwo-edukacyjne.edu.pl/pl/aktualnosci/item/140-rekrutacja_uj