23 października 2020

[Pilne!] Rządowy program „Aktywna tablica” w 2020 roku.

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w 2020 roku.

Beneficjenci Programu w 2020 roku: (szkoły publiczne i niepubliczne)

 1. szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019;
 2. szkoły ponadpodstawowe,
 3. Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze.

Wykaz sprzętu, który można zakupić w ramach Programu w  2020 roku:

Organom prowadzącym szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019, wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych:

 1. laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,
 2. tablicy interaktywnej:
  • tablicy interaktywnej z projektorem ultraogniskowym,
  • tablicy interaktywnej bez projektora ultraogniskowego,
 3. projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,
 4. głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, lub
 5. interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali

Organom prowadzącym szkoły ponadpodstawowe i szkoły za granicą wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych:

 1. laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,
 2. tablicy interaktywnej:
  • tablicy interaktywnej z projektorem ultraogniskowym,
  • tablicy interaktywnej bez projektora ultraogniskowego,
 3. projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,
 4. głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku,
 5. interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali, lub
 6. specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki.

Organom prowadzącym szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi, wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych:

 1. laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.

Organom prowadzącym szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia, wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii:

 1. laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej

Organom prowadzącym SOSW wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu:

 1. drukarek brajlowskich;
 2. drukarek druku wypukłego;
 3. drukarek 3D.

Organ prowadzący w trakcie trwania Programu może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.

Harmonogram Programu w roku 2020:

 • szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących – do 27 października br.;
 • organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów – do 29 października br.;
 • kwalifikacja wniosków przez wojewodów – do 3 listopada br.;
 • przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 30 listopada 2020 r.

Wnioski należy składać na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski
w terminie do 29 października 2020 roku.

UWAGA: Liczy się data wpływu wniosków do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

Szkoła może otrzymać 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych.
W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę – z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministrów – ma obowiązek wnieść wkład własny w kwocie
3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

Organ prowadzący szkołę zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości min. 20% kosztów realizacji zadania w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udział w Programie.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Eweliną Błauciak – starszym specjalistą Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim (telefon: 095 7 255 002, e-mail: e.blauciak@ko-gorzow.edu.pl).

Załączniki