27 października 2020

Konkurs Nasz projekt eTwinning 2021

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu Nasz projekt eTwinning 2021, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Konkurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów, dyrektorów, bibliotekarzy i innych pracowników pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych uprawnionych do udziału w programie. Celem konkursu jest wybranie i promocja najlepszych międzynarodowych projektów eTwinning zrealizowanych z udziałem polskich nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 i/lub 2020/2021.

Konkurs rozgrywany jest w następujących kategoriach wiekowych uczniów:

  • projekt dla uczniów w wieku 3-6 lat,
  • projekt dla uczniów w wieku 7-10 lat,
  • projekt dla uczniów w wieku 11-15 lat,
  • projekt dla uczniów w wieku 16-19 lat,

a także w pięciu kategoriach dodatkowych:

  • Edukacja medialna – projekty mające na celu rozwój kompetencji medialnych (m.in. sprawne posługiwanie się nowymi technologiami, umiejętność selekcji i twórczego wykorzystania informacji) oraz poruszające tematykę bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu a także nowoczesnych technologii z poszanowaniem praw autorskich.
  • Zmiany klimatyczne – projekty o tematyce związanej ze zmianami klimatu, ochroną środowiska, ekologią,
  • Synergia eTwinning-Erasmus+ – projekty łączące elementy programów eTwinning i Erasmus+,
  • Ambasador eTwinning – dla nauczycieli realizujących zgłaszany projekt w trakcie pełnienia funkcji ambasadora eTwinning,
  • Debiut – pierwszy projekt eTwinning nauczyciela i szkoły.

Nauczyciel zgłaszający projekt do Konkursu musi mieć przyznaną za jego realizację Krajową Odznakę Jakości.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 stycznia 2021 r.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej programu eTwinning: https://etwinning.pl/konkurs-nasz-projekt-etwinning-2021/