20 kwietnia 2023

XI Ogólnopolski konkurs poetycki im. Anny German

Zielonogórski Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów serdecznie zapraszają do udziału w XI edycji Konkursu. Zaproszenie skierowane jest do twórców zrzeszonych jak i niezrzeszonych, debiutantów i weteranów poetyckich potyczek. Oceniane będą wiersze odnoszące się do fragmentu piosenki z repertuaru Patronki Konkursu. W tym roku mottem Konkursu jest fraza: „Każda myśl o tobie Jest jak blask we mgle” z utworu “Skrzydlaty koń”
(słowa Alina Nowak,
20 kwietnia 2023

Projekt Erasmus+ „Legendy i mity” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze

28 lutego zakończyło się we Włoszech dwudniowe spotkanie szkół partnerskich. Jest to kolejny etap projektu Erasmus+ „Legendy i mity”, w którym Szkoła Podstawowa nr 1 im.Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze prezentowała zalety eTwinningu. W ramach projektu, którego realizacja obejmuje lata 2021- 2023 Szkoła współpracuje z pięcioma europejskimi partnerami:  są to dwie szkoły podstawowe z Portugalii (Matosinhos, region Porto) i Włoch (Spoleto, region Umbria, prowincja Perugia) oraz dwie ponadpodstawowe z Rumunii (Arad) i Turcji (Istambuł).
19 kwietnia 2023

Atrakcyjna praca w Policji – Dołącz do najlepszych

Szanowni Państwo Absolwenci szkół ponadpodstawowych   Zbliża się koniec roku szkolnego, a tym samym czas, w którym wielu młodych ludzi stanie przed jednym z ważniejszych wyborów w życiu, tj. wyborem ścieżki kariery zawodowej. Mając na uwadze, iż Policja, jako potencjalny pracodawca, poszukuje do wstąpienia w swoje szeregi młodych ludzi, ambitnych ale również gotowych wziąć na swoje barki brzemię odpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny, pragniemy rozpropagować tę informację wśród tegorocznych absolwentów,
17 kwietnia 2023

Test 2023, czyli badanie umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szybko postępująca transformacja cyfrowa sprawia, że posiadanie umiejętności z obszaru TIK stają się coraz bardziej niezbędne w codziennym funkcjonowaniu.  Dlatego też ważnym zadaniem staje się  zadbanie o to, aby uczniowie byli dobrze przygotowani do zachodzących zmian.  Aby prawidłowo zaplanować działania edukacyjne w tym obszarze, niezbędne są dane, dotyczące aktualnego poziomu rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów. Ponownie zachęcamy Państwa do udziału w organizowanym w naszym kraju przez Związek Cyfrowa Polska IT Fitness Test 2023,
13 kwietnia 2023

Projekt „Bądź Unplugged”

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnym projekcie umożliwiającym wdrożenie w Państwa placówkach skutecznego programu profilaktycznego Unplugged, który znajduje się na liście programów rekomendowanych. Projekt „Bądź Unplugged”, realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej,
12 kwietnia 2023

Po konferencji „Jak uczyć, żeby nauczyć”

Konferencja pod hasłem „Jak uczyć, żeby nauczyć” została zorganizowana w trybie on-line  w dniu 05 kwietnia 2023 r. przez Wydział Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty
w Gorzowie Wielkopolskim, zgodnie z harmonogramem Programu działań Lubuskiego Kuratora Oświaty w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli, ukierunkowanych na podnoszenie efektów kształcenia w szkołach województwa lubuskiego – rok szkolny 2022/2023. Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych województwa lubuskiego, a także przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli,
11 kwietnia 2023

Bezpieczeństwo uczniów biorących udział w różnorodnych projektach organizowanych przez podmioty zewnętrzne

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Rzecznik Praw Dziecka z zaniepokojeniem odbiera sygnały o wkraczaniu na teren placówek oświatowych organizacji pozarządowych, które przeprowadzają z młodzieżą szkolną różnego rodzaju zajęcia edukacyjne i wychowawcze, nie informując rodziców o rzeczywistych celach takich zajęć, ani nie przedstawiają im pełnej informacji o wszystkich współorganizatorach czy partnerach tych akcji. Rodzice, którzy wyrażają pisemną zgodę na udział swoich dzieci w takich spotkaniach, nie mają pełnej wiedzy o wszystkich ich aspektach.
7 kwietnia 2023

Zarządzenie Lubuskiego Kuratora Oświaty nr 29/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024

6 kwietnia 2023

Informator dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego. Mamy nadzieję, że pomoże on absolwentom w zdobywaniu informacji na temat możliwości kształcenia na terenie naszego województwa. Niniejsze zestawienie zostało opracowane we współpracy z organami prowadzącymi szkoły.
5 kwietnia 2023

Nabór wniosków w ramach Programu „Aktywna tablica” w 2023 roku

Szanowni Państwo! Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica dostępne są  wzory wniosków
o udział w Programie „Aktywna tablica” obowiązujące w 2023 roku. Znajdziecie tam Państwo również wszelkie wymagania dotyczące realizacji zadania, wkładu własnego oraz obowiązujących terminów. Zaznaczyć należy, że do wniosku organu prowadzącego załączyć należy także poniższe dokumenty: 1)  zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych wraz z wysokością wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego oraz deklarowanego wkładu własnego (wymagane także w przypadku,
5 kwietnia 2023

Narady z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek województwa lubuskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy, W dniach od 27 marca 2023 r.- 4 kwietnia 2023 r. w Gorzowie Wielkopolskim, Delegaturze KO w Zielonej Górze i Terenowych Zespołach Wizytatorów w Sulęcinie, Międzyrzeczu i Żarach odbyły się narady wizytatorów z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek województwa lubuskiego. Podczas spotkań omawiano sprawy związane  z  przygotowaniem uczniów do egzaminu zewnętrznego w kontekście  odpowiedzialności dyrektora szkoły, rekrutacją do szkół ponadpodstawowych, zmiany w przepisach prawa oświatowego, przekazano  wskazówki związane z opracowaniem arkusza organizacji pracy szkół i placówek.
5 kwietnia 2023

Informator dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego. Mamy nadzieję, że pomoże on absolwentom w zdobywaniu informacji na temat możliwości kształcenia na terenie naszego województwa. Niniejsze zestawienie zostało opracowane we współpracy z organami prowadzącymi szkoły.
5 kwietnia 2023

Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Marii Danielewicz Zielińskiej „Słowo i tożsamość”

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku zaprasza do udziału w IX edycji popularnego w Europie konkursu literackiego. „Słowo i tożsamość”. Inspirację stanowią losy polskiej badaczki literatury, bibliotekarki, emigrantki i wybitnej włocławianki, słynnej absolwentki Liceum – Marii Danilewicz Zielińskiej, której imieniem nazwano konkurs. Jak co roku uczestnicy mają za zadanie napisać krótkie opowiadanie o dowolnej tematyce zawierające słowa Karola Dickensa, którymi Maria Danilewicz Zielińska opatrzyła swoją powieść Dom: „… i czuję tę wielką prawdę,
3 kwietnia 2023

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska doradców metodycznych

Szanowni Państwo Lubuski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych dla przedmiotów: biologia (szkoły ponadpodstawowe), chemia, matematyka (szkoły podstawowe) 1, kształcenie zawodowe 2, język polski (szkoły ponadpodstawowe), wychowanie przedszkolne, język niemiecki.