27 września 2013

Konferencja: „O jakości edukacji w szkołach podstawowych. Prezentacja modelu Małej Szkoły skutecznie rozwijającej umiejętności kluczowe uczniów”

odn zg

Lubuski Kurator Oświaty i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze zapraszają dyrektorów/wicedyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych z gmin wiejskich województwa lubuskiego (dwie osoby ze szkoły)  na konferencję  pn. „O jakości edukacji w szkołach podstawowych. Prezentacja modelu Małej Szkoły skutecznie rozwijającej umiejętności kluczowe uczniów”, która odbędzie się 30 października 2013 r. w godz. 10.00 – 14.00 w  Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.   

 

Na spotkaniu zostanie przedstawiony model funkcjonowania szkoły wypracowany w czasie 3 – letniej realizacji projektu: Z Małej Szkoły w Wielki Świat. Jego podstawowym założeniem jest oparcie logo kopracy szkoły o metodę projektu edukacyjnego realizowanego w grupach zróżnicowanych wiekowo z wykorzystaniem oceniania kształtującego. Efektem wdrażania modelu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów w szczególności: matematycznych-przyrodniczych,  naukowo – technicznych;  społecznych i obywatelskich oraz umiejętności uczenia się.


 

Potwierdzenia udziału w konferencji należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia 
znajdującej się pod adresem http://ko-gorzow.edu.pl/konferencje