1 grudnia 2017

Konferencja Lubuskiego Kuratora Oświaty pn. „Kształcenie zawodowe w szkołach i placówkach województwa lubuskiego”

22 listopada 2017 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja pn. „Kształcenie zawodowe w szkołach i placówkach województwa lubuskiego”. Organizatorem konferencji był Lubuski Kurator Oświaty. Konferencja skierowana była do dyrektorów szkół kształcących w zawodach, w tym szkół specjalnych, dyrektorów placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Celem konferencji było wsparcie dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego w planowaniu i realizacji zadań w obszarze kształcenia zawodowego. Obszar tematyczny poruszany na spotkaniu dostosowano do  potrzeb dyrektorów, aby wyposażeni w wiedzę, mogli podejmować działania wspólnie z pracodawcami, rozwijając tym samym jakość kształcenia zawodowego w województwie lubuskim. Poruszono zagadnienia współpracy ze środowiskiem gospodarczym, w wyniku której absolwent przygotowany zostanie do mobilności na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Zaproszenie do wygłoszenia wykładu przyjęli reprezentanci pracodawców, instytucji wspierających edukację zawodową, dyrektorzy szkół.

Porządek obrad przewidywał realizację trzech modułów:

  • Szkolnictwo zawodowe w województwie lubuskim.
  • Pracodawca w kształceniu zawodowym uczniów.
  • Placówki umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności
    i kwalifikacji zawodowych.

Podczas konferencji zaakcentowano, że sytuacja szkolnictwa zawodowego w naszym regionie nie odbiega od  ogólnopolskiej tendencji. Optymizmem napawa fakt, że na poziomie branżowych szkół I stopnia i oddziałów  zasadniczej szkoły zawodowej współczynnik skolaryzacji netto jest wyższy od ogólnokrajowej. Oznacza to, że zainteresowanie wśród uczniów województwa lubuskiego tymi szkołami jest wyższe niż przeciętnie w Polsce.

Konferencja została bardzo życzliwie przyjęta przez wszystkich jej uczestników. Była okazją do wymiany doświadczeń, a dyrektorom umożliwiła nawiązanie współpracy z pracodawcami.

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi.

 

Załączniki

program
Data: 2017-12-01, rozmiar: 384 KB
lubuska_edukacja_dualna_2.0
Data: 2017-12-01, rozmiar: 2 MB
Doradztwo_zawodowe
Data: 2017-12-01, rozmiar: 820 KB
praktyki zawodowe
Data: 2017-12-01, rozmiar: 4 MB
rola pracodawcy w wychowaniu
Data: 2017-12-01, rozmiar: 5 MB
Placówki kształcenia ustawicznego Rola i_zadania
Data: 2017-12-01, rozmiar: 490 KB
CKZiU ZARY
Data: 2017-12-01, rozmiar: 2 MB
firmy symulacyjne
Data: 2017-12-01, rozmiar: 3 MB