25 czerwca 2021

Komunikat dotyczący podręczników z serii „Niko”, do nauczania języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych,

w związku z możliwością złożenia zapotrzebowania uzupełniającego na podręczniki z serii „Niko”, do nauczania języka niemieckiego dla uczniów klas I-III niemieckiej mniejszości narodowej prosimy o przesłanie zapotrzebowania, zgodnie z załączonym wzorem, w terminie do 29 czerwca 2021 r. Skan zamówienia należy przesłać na adres a.klimczak@ko-gorzow.edu.pl

Zapotrzebowanie na podręczniki do biblioteki na użytek nauczycieli i uczniów zgłaszane jest przez dyrektora szkoły lub placówki. Podręczniki przekazywane są nieodpłatnie, jeden egzemplarz podręcznika przeznaczony jest do wielokrotnego użytku przez kolejne roczniki uczniów. Do zapotrzebowania należy załączyć dane adresowe oraz uzasadnienie. W załączonej tabeli należy podać: liczbę uczniów objętych nauczaniem  języka na poziomie danej klasy, liczbę zamawianych podręczników oraz liczbę nauczycieli, dla których należy zamówić podręczniki.

 

Załączniki

Tabela zapotrzebowania
Data: 2021-06-25, rozmiar: 13 KB