19 lutego 2021

Informacje o dostępności

Chcemy, aby każdy, kto odwiedza Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany. W załącznikach znajdą Państwo raport o dostępności oraz plan dostępności do publikowania których jesteśmy zobowiązani przepisami prawa. Poniżej znajdują się informacje na temat deklaracji dostępności.

Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności: Julian Szambelan j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl tel. 957255022

Deklaracja dostępności

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
https://www.ko-gorzow.edu.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Serwis jest częściowo zgodny z postanowieniami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  1. pochodzą z różnych, zewnętrznych źródeł,
  2. ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych,
   co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  3. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  4. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 2. niektóre zdjęcia zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać tekstów alternatywnych czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 3. mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre elementy serwisu/treści będą niedostępne z uwagi na ograniczenia systemowe serwisu – jego silnika, oraz szablonu, na którym został zbudowany, a ich zmiana wymagałaby poniesienia przez urząd nadmiernych kosztów.Wyłączenia:Ewentualne wyłączenia spod regulacji cytowanej ustawy zawierają się w zakresie określonym przez przepis art. 3 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-19.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023.03.24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Ułatwienia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Strona internetowa Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. posiada następujące ułatwienia:

 1. Wersję kontrastową
 2. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 3. Moduł wyszukiwania
 4. Widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych
 5. Wyróżnienie odnośników

Brak aplikacji mobilnych.

 

Załączniki

Plan dostępności
Data: 2021-03-25, rozmiar: 114 KB
Raport dostępności
Data: 2021-03-25, rozmiar: 109 KB