8 lutego 2021

Aktualnie trwające spotkania

 


12 stycznia 2022 r.  o godz. 10.00

Celem konferencji pod hasłem „Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły” jest wspomaganie  dyrektorów szkół i placówek oświatowych w realizacji ich zadań, a w szczególności
w celowym i efektywnym sprawowaniu wewnętrznego nadzoru pedagogicznego
z uwzględnieniem zmian w nadzorze pedagogicznym wprowadzonych rozporządzeniem MEiN z dnia 1 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2021, poz. 1618).

Termin wideokonferencji: 12 stycznia 2022 r.

Szkoły ponadpodstawowe: godz. 10.00.

Link do wideokonferencji: Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams