Kategoria: Rekrutacja

28 lutego 2017

ZARZĄDZENIE Nr 13/2017 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 lutego 2017 r.

logo ko
ZARZĄDZENIE Nr 13/2017 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018