Kategoria: Rekrutacja

6 marca 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

men
Załączniki Treść rozporządzenia Data: 2018-03-06, rozmiar: 274 KB
28 lutego 2018

ZARZĄDZENIE Nr 12/2018 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019

Załączniki Zarządzenie Data: 2018-02-28, rozmiar: 217 KB
31 stycznia 2018

ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019

Więcej informacji w załączeniu Załączniki Zalacznik 2018-008 - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego - zał Data: 2018-01-31, rozmiar: 81 KB Zarzadzenie 2018-008 - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Data: 2018-01-31, rozmiar: 31 KB Pobierz wszystkie pliki