Kategoria: Szkoła Promująca Zdrowie

14 kwietnia 2017

Broszura edukacyjna „12 sposobów na zdrowie. Europejski kodeks walki z rakiem. IV edycja”

Szanowni Państwo, W nawiązaniu do realizowanego w latach 2013-2015 programu edukacyjnego „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie we współpracy z Stowarzyszeniem Europejskich Lig Walki z Rakiem (ECL) opracował broszurę edukacyjną pod tytułem „12 sposobów na zdrowie. Europejski kodeks walki z rakiem. IV edycja”. Elektroniczna wersja broszury jest dostępna pod adresem http://www.12sposobownazdrowie.pl/  
11 kwietnia 2017

Projekt edukacyjny w ramach ogólnopolskiego programu Trzymaj Formę

ws sanitar
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorzowie Wielkopolskim wraz z Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze zachęcają do udziału w wojewódzkim  konkursie na projekt edukacyjny realizowany w ramach ogólnopolskiego programu Trzymaj Formę. Celem konkursu jest promocja zachowań prozdrowotnych wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin w obszarze racjonalnego odżywiania i aktywności fizycznej. Konkurs kierowany jest do szkół z terenu województwa lubuskiego, uczestniczących w XI edycji programu edukacyjnego Trzymaj Formę.  Szczegółowy regulamin,
1 lutego 2017

Szkolenie ORE:  Ruch i zdrowe żywienie w szkole

szkola promujaca zdrowie
Centrum Szkoleniowe ORE zaprasza do udziału w szkoleniu Ruch i zdrowe żywienie w szkole. Jest to adaptacja międzynarodowego programu HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools) Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna w szkołach. Szkolenie jest kierowane do szkół realizujących program Szkoła Promująca Zdrowie (pierwszeństwo mają szkoły z Krajowym bądź Wojewódzkim Certyfikatem SzPZ).     
30 stycznia 2017

Warsztaty:. Narzędzia do autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie

wom gorzow
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. zaprasza koordynatorów szkół i przedszkoli promujących zdrowie oraz innych nauczycieli zajmujących się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia do udziału w 8-godzinnych warsztatach nt. Narzędzia do autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie. Szkolenie odbędzie się w maju 2017r.  
30 stycznia 2017

Seminarium : Współpraca jako warunek podniesienia jakości działań w szkole i przedszkolu promującym zdrowie

wom gorzow
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. zaprasza koordynatorów szkół/przedszkoli promujących zdrowie, nauczycieli zajmujących się edukacją prozdrowotną i promocją zdrowia  do udziału w seminarium Współpraca jako warunek podniesienia jakości działań w szkole i przedszkolu promującym zdrowie. Szkolenie odbędzie sie w  marcu 2017 r.   Uczestnicy proszeni są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Ośrodka.
9 marca 2016

Seminarium: Szkoła i przedszkole promujące zdrowie środowiskiem sprzyjającym rozwojowi fizycznemu uczniów – prezentacja doświadczeń

nowe logo spz
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. zaprasza koordynatorów szkół/przedszkoli promujących zdrowie, nauczycieli zajmujących się edukacją prozdrowotną i promocją zdrowia oraz wychowawców klas  do udziału w seminarium Szkoła i przedszkole promujące zdrowie środowiskiem sprzyjającym rozwojowi fizycznemu uczniów – prezentacja doświadczeń, które odbędzie się 30 marca 2016 r. Rozpoczęcie – godz. 15.30, zakończenie – 18.45. Uczestnicy proszeni są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Ośrodka. Pełna informacja pod adresem:  
27 listopada 2015

Konferencja: Szkoła Promująca Zdrowie jako środowisko sprzyjające rozwojowi psychospołecznemu uczniów

nowe logo spz
Wojewódzki Zespół Wspierający SzPZ serdecznie zaprasza dyrektorów oraz szkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia na konferencję Szkoła Promująca Zdrowie jako środowisko sprzyjające rozwojowi psychospołecznemu uczniów, która odbędzie się 10 grudnia2015 r. w Szkole Podstawowej w Zawadzie, ul. Zawada-Szkolna 24, 66 -001 Zielona Góra, w godz. od 10.00 do 14.00. Celem konferencji jest zwrócenie szczególnej uwagi uczestników na konieczność prowadzenia działań wspierających rozwój psychospołeczny dzieci i młodzieży. Podczas konferencji wręczone zostaną Wojewódzkie Certyfikaty SzPZ Lubuskiego Kuratora Oświaty – 2015.
24 września 2015

Szkolenie Promocja zdrowia w szkole – tworzenie lokalnej strategii działań w oparciu o diagnozę potrzeb szkoły/placówki.

nowe logo spz
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. zaprasza koordynatorów szkół/placówek promujących zdrowie oraz innych nauczycieli zajmujących się edukacją prozdrowotną i promocją zdrowia do udziału w warsztatach nt. Promocja zdrowia w szkole – tworzenie lokalnej strategii działań w oparciu o diagnozę potrzeb szkoły/placówki, które odbędą się 21 listopada 2015 r.      Szkolenie poprowadzi  Katarzyna Stępniak (ORE w Warszawie).  Pełna informacja o szkoleniu na stronie internetowej Ośrodka: www.womgorz.edu.pl   Uczestnicy proszeni są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. 
30 września 2014

Szkolenie Podnoszenie efektywności pracy w Szkołach Promujących Zdrowie poprzez planowanie.

szkola promujaca zdrowie
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. zaprasza koordynatorów szkół/placówek promujących zdrowie oraz innych nauczycieli zajmujących się edukacją prozdrowotną i promocją zdrowia do udziału w warsztatach Podnoszenie efektywności pracy w Szkołach Promujących Zdrowie poprzez planowanie, które odbędą się 18 października 2014 r.   Szkolenie poprowadzi  Katarzyna Stępniak – kierownik Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole (ORE w Warszawie), krajowy koordynator ds. promocji zdrowia w szkole.    Pełna informacja o szkoleniu na stronie internetowej Ośrodka: www.womgorz.edu.pl Uczestnicy proszeni są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. 
30 kwietnia 2014

Konferencja – Zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna uczniów w Szkole Promującej Zdrowie

szkola promujaca zdrowie
Serdecznie zapraszam Państwa dyrektorów szkół oraz szkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia na konferencję Zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna uczniów w  Szkole Promującej Zdrowie, która odbędzie się 22 maja 2014 r. w WiMBP im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 107 (sala nr 102) w godz. od 10.00 do 14.00.     Celem konferencji jest zwrócenie szczególnej uwagi uczestników na znaczenie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej w rozwoju dzieci i młodzieży.
19 lutego 2014

Seminarium: Kształtowanie umiejętności życiowych uczniów – prezentacja doświadczeń szkół/placówek promujących zdrowie.

szkola promujaca zdrowie
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. zaprasza koordynatorów szkół/placówek promujących zdrowie, nauczycieli zajmujących się edukacją prozdrowotną i promocją zdrowia oraz wychowawców klas  do udziału w seminarium Kształtowanie umiejętności życiowych uczniów – prezentacja doświadczeń szkół/placówek promujących zdrowie, które odbędzie się 25 lutego 2014 r. Rozpoczęcie – godz. 15.00.   Uczestnicy proszeni są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Ośrodka.   Pełna informacja pod adresem: www.womgorz.edu.pl  
13 grudnia 2013

Szkoła Podstawowa w Niegosławiu wyróżniona Krajowym Certyfikatem Szkoła Promująca Zdrowie.

szkola promujaca zdrowie
10 grudnia 2013r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Krajowych Certyfikatów - Szkoła Promująca Zdrowie. Wśród wyróżnionych 13 szkół z całego kraju znalazła się Szkoła Podstawowa w Niegosławiu (gmina Drezdenko), którą reprezentowały panie: Urszula Kasper – dyrektor szkoły oraz Renata Maciejewska-Luty – szkolny  koordynator ds. promocji zdrowia. Krajowe Certyfikaty SzPZ wręczył Tadeusz Sławecki - sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej wraz z  przewodniczącą  Kapituły Krajowego Certyfikatu SzPZ prof. dr hab. Barbarą Woynarowską.