Kategoria: egzamin ósmoklasisty

19 grudnia 2018

Podstawa prawna przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (U. z 2018 r. poz. 996) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.1457) – od art.44zs do 44zzza Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.
19 grudnia 2018

Informacje o egzaminie ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty po raz pierwszy zostanie przeprowadzony w bieżącym roku szkolnym 2018/2019. Do egzaminu przystępują: uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej; uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej; słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych. W bieżącym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej trzech przedmiotów egzaminacyjnych (języka polskiego,