7 stycznia 2014

Ankieta: Nauczanie w systemie zmianowym

ankietaSzanowni Państwo

Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

 

W związku z koniecznością pozyskania danych dotyczących zapewniania bezpieczeństwa i higieny uczenia się w szkołach publicznych, proszę o konieczne wypełnienie ankiety zamieszczonej w „systemie ankiet” na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

 

Ankietę prosimy wypełnić oddzielnie dla każdego z poszczególnych typów szkół w terminie do 10 stycznia 2014 r.  Ze względu na konieczność pozyskania pełnych danych prosimy wszystkich Państwa Dyrektorów o terminowe wypełnienie ankiet.

 

Adres systemu ankiet: http://ankieta.ko-gorzow.edu.pl