9 stycznia 2014

Program dożywiania dzieci w szkołach „Nakarm Głodnego. Szczęśliwe dziecko z pełnym brzuszkiem”.

nakarm glodnegoSzanowni Państwo

 

Na prośbę Fundacji „Być Bardziej” zapraszamy do zapoznania się z informacjami o realizacji programu „Nakarm Głodnego. Szczęśliwe dziecko z pełnym brzuszkiem” w drugim semestrze roku szkolnego 2013/2014. W ramach programu dzieci z całej Polski mogą ubiegać się o dofinansowywanie posiłków w szkolnych stołówkach.

Rodzice lub nauczyciele mogą zgłaszać dzieci do programu dożywiania do końca lutego 2014 roku.

 

 

Wszystkie informacje dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie do posiłków znajdują się na stronie internetowej www.nakarmglodnego.pl w zakładce „SOS Obiadowe” oraz w dołączonym liście skierowanym do szkół.

 

Załączniki:

 

List do szkół

Wniosek o przyznanie dofinansowania