30 grudnia 2013

Odeszła od nas Teresa Maria Klimek

wstazka zalobnaZ ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Teresy Klimek – długoletniej nauczycielki matematyki.

 

Pani Teresa Klimek kochała młodzież i wychowywała sercem. W czasach PRL-u działała w opozycji, bardzo zaangażowała się w pracę w Komitecie Pomocy Więźniom za Przekonania. Za działalność w NSZZ „Solidarność” była internowana. Była inicjatorką powstania w Gorzowie Wielkopolskim Komitetu Pamięci Ofiar Katynia oraz współzałożycielką gorzowskiego Koła Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta. Pani Teresa była współzałożycielką i prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej, organizowała dla miasta Dni Kultury Chrześcijańskiej.

 

Zawsze bliski był Jej człowiek – kochała ludzi i ludziom służyła. Prosiła, byśmy pamiętali, że trzeba przechodzić spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętać, jaki spokój (i mądrość) można znaleźć w ciszy.

 

Podziwiana przez innych, mówiła skromnie, że nie jest kimś nadzwyczajnym – a jednak była nadzwyczajna.

 

(-) Bogna Ferensztajn

Lubuski Kurator Oświaty