6 grudnia, 2022

6 grudnia 2022

VIII Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych 2022/23

Małopolski Kurator Oświaty we współpracy z Szefem Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Oddział Zamiejscowy w Krakowie, Starostą Tatrzańskim oraz Burmistrzem Miasta Zakopane planuje zorganizować, po okresie trzy letniej przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa, VIII Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych (przełom maja i czerwca 2023 r. w Zakopanem). Zainteresowanych udziałem w ogólnopolskich zawodach proszę o kontakt j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl.  
6 grudnia 2022

Sprawozdanie finansowe z realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku.

Szanowni Państwo, zgodnie z umową zawartą w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2023 r. organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego, zobowiązane są do przekazania sprawozdania finansowego z realizacji Programu i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej. Poniżej podajemy informacje dotyczące prawidłowego rozliczenia dotacji w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.   Faktura: Przykładowy opis faktury: „Wymienione na fakturze artykuły/usługi zostały zakupione w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie umowy: Umowa nr…………………., 
6 grudnia 2022

Miejsca etapu wojewódzkiego Konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 2022/2023

Etapy wojewódzkie Konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 2022/2023 odbędą się 15 grudnia 2022 r. o godz. 11:00 w następujących miejscach: – Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera, ul. Francuska 10, 65-941 Zielona Góra; – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Szarych Szeregów ul. Zamenhofa 2a 66-400 Gorzów Wielkopolski; – Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Korczaka, ul. G. Zapolskiej 16, 68-200 Żary. Lista zakwalifikowanych uczniów