12 września, 2022

12 września 2022

„Nukleo – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energii Jądrowej” „Z Energią dla Klimatu – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Wpływie Energetyki na Środowisko”

Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska w partnerstwie z Fundacją FORUM ATOMOWE i we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego organizuje dwa, interesujące konkursy.   „Nukleo – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energii Jądrowej” kierowany jest do uczniów szkół średnich szczególnie zainteresowanych naukami ścisłymi. Formuła Konkursu zbliżona jest do olimpiady i składa się z trzech etapów. Uczniowie – po wykonaniu testu wiedzy i zakwalifikowaniu do etapu drugiego – rozwiązują zadania, które tematycznie dotyczą fizyki,
12 września 2022

REALIZACJA TZW. GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELA

Szanowni Państwo, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym w Ministerstwie Edukacji i Nauki przygotował informację dotyczącą realizacji od dnia 1 września 2022 r. tzw. godzin dostępności nauczyciela. Czas pracy nauczyciela określony został w art. 42 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela i nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo. W ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, nauczyciel zobowiązany jest do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni.